duminică, 18 ianuarie 2009

Credibilitatea surselor. Cine minte?

Trei surse:
Cartea Albă a Securităţii,
Simfonia Destinului (fragment) şi
Dosarul studentului Nicolae Manolescu:
povestea unei exmatriculăriCartea Albă a Securităţii
Istorii literare şi artistice
1969-1989

A.S.R.I., Fond "D", dosar nr.10 966,
vol. 11, f. 179-180. (p. 67, op. cit.)„În acelaşi timp, Manolescu Apolzan Nicolae întreţine relaţii cu o serie de cetăţeni străini, printre care şi Steinkühler Manfred, ataşat cultural şi de presă al R.F. Germania la Bucureşti, care îi acordă „o atenţie deosebită“. Această atenţie a fost materializată şi prin recenta invitaţie – oficială – de a efectua o vizită de documentare în R.F.G., precum şi prin demersurile sale ca pe timpul vizitei să i se facă o primire deosebită, de către unele personalităţi vest-germane.

Despre părinţii susnumitului se cunosc următoarele: tatăl, Apolzan Petru, născut la 9 martie 1900, în Sibiel, Sibiu, fost profesor de filologie, în prezent pensionar, a activat în organizaţia legionară şi apoi în P.N.L. – gruparea Tătărescu, deţinând funcţia de vicepreşedinte al organizaţiei pe judeţul Sibiu; mama sa, Apolzan Sabina, născută la 5 decembrie 1909, în Râmnicu Vâlcea, fostă profesoară de filologie, în prezent pensionară, a activat ca şi soţul său, în organizaţia legionară şi apoi în P.N.L. – gruparea Tătărescu, şi a deţinut funcţia de preşedintă a organizaţiei de femei din judeţul Sibiu.“


A.S.R.I., Fond "D", dosar nr.10 966, vol. 11, f. 179-180. (p. 67, op. cit.)

Cartea Albă a Securităţii. Istorii literare şi artistice. 1969-1989,
Serviciul Român de Informaţii, Editura Presa Românească, 1996


Simfonia Destinului


„Astăzi, când unul ori altul se laudă cu părinţii care au facut politică, au fost mari şi tari, ba chiar cu părinţi legionari, eu nu mă pot laudă că părinţii mei au făcut politică [sic! – n.n.]. Aşa cum n-am facut nici eu multă vreme şi – cum spuneaţi dumneavostră la un moment dat citându-mă – m-am trezit în politică în 1990 sau, mai exact '91. [...] Daţi-mi voie să vă spun că eu, care nu m-am numărat printre dizidenţi, din păcate – o spun cu părere de rău – nu cred că sînt cel mai în măsură să mă plâng că am fost mai înjurat ca alţii.“

N. Manolescu în dialog cu Iosif Sava, televizat la 20 ianuarie 1996, publicat în Simfonia Destinului; editura Integral, 1996

Dosarul studentului Nicolae Manolescu:
povestea unei exmatriculări


„Profesorul Apolzan s-a angajat, după evenimentele din august 1944, în activităţi politice în cadrul Partidului Naţional Liberal-Gh. Tătărescu, participând la alegerile din 1946 şi, din 1948, ca simpatizant al liberalilor tătărescieni, dar prin anii 1949-1950 soţii Apolzan fuseseră arestaţi şi duşi la Canal, unde au muncit şi s-au chinuit aproape doi ani.

[...]

În vara anului 1993 am redactat articolul despre profesorul Petru N. Apolzan, cu scopul de a-l publica într-o revista de cultură, dar profesorul Al. Piru mi-a atras atenţia ca în revista România Mare din 13 august apăruse o nota intitulată Manolescu Nicolae Apolzan. Am procurat revista şi am citit, între altele, că d-l Nicolae Manolescu «a părăsit» facultatea din pricina «poziţiei necorespunzatoare a tatălui său în acea perioadă, mai mult, a fost şi membru al organizaţiei legionare...», pagina din România Mare purtând semnătura «Ţepeş Antonescu Ceauşescu (grupaj realizat pe baza informaţiilor primite de la cititori» (?). Investigaţiile întreprinse la Arhivele Nationale pentru a elucida aspecte referitoare la asasinarea lui Iorga şi Madgearu m-au îndemnat să cercetez şi arhivele Ministerului Justiţiei – instanţele judiciare din regiunea Sibiu, anii 1940-1942. Am descoperit un material imens cuprinzând date concrete despre toate organizaţiile legionare din regiune, inclusiv din şcoli, Universitate, Facultatea de Teologie etc. Într-un dosar am dat peste un raport al prim-procurorului dr. R. Mayer, datat «13.II.1941», ce cuprinde alineatul:

«3. În ziua de 6 Februarie 1941 a fost înaintat Parchetului Tribunalului Militar Sibiu individul Apolzan Cornel împreună cu una armă care s-a găsit asupra lui». În continuare, raportul cuprinde lista a încă «nouă legionari participanţi la rebeliune» şi care au agresat cetăţeni, au ucis evrei, au violat domiciliile unor cetăţeni furând obiecte, «au arme asupra lor şi au comis crime» (dosar 124, vol. I/1941, f. 248). Acest document intangibil infirma categoric şi pentru totdeauna presupusele legături ale profesorului Petru N. Apolzan, tatăl d-lui Nicolae Manolescu, cu Mişcarea Legionară, în genere cu orientările politice româneşti de extrema dreaptă.“

Pavel Ţugui, Dosarul studentului Nicolae Manolescu: povestea unei exmatriculări, revista 22, 30 sept. 2004


Notele următoare sunt făcute de N. Manolescu şi fac parte din art. cit. Am selectat doar acele note care au legătură cu citatele extrase din art. cit. şi cu textul din Cartea Albă a Securităţii. Numerotaţia lor nu coincide cu cea din articol.Note:

„1. Tatăl meu, Petru Apolzan, era văr primar cu Andrei Oţetea, amândoi născuţi la Sibiel, în apropierea Sibiului, tata în 1900, iar Andrei Oţetea în 1894.

2. Schimbarea numelui s-a datorat înfierii mele de către bunicii materni în 1953, când ambii părinţi erau în închisoare şi nu puteau lua, ei, nici o hotărâre în acest sens.

3. Numai tata a fost la Canal, apoi la Borzeşti. Mama a trecut pe la Piteşti, Ghencea, Pipera şi Dumbrăveni. Arestaţi în 15 august 1952, au fost reţinuţi fără condamnare, administrativ, cum se spunea, tata până în februarie, iar mama până în iunie 1954.“


+++++
N. Manolescu declară odată că părinţii săi nu au făcut politică [v. op. cit. „eu nu mă pot laudă că părinţii mei au făcut politică“] şi altă dată acceptă tacit faptul că părinţii săi au făcut totuşi politică [v. art. Dosarul studentului Nicolae Manolescu: povestea unei exmatriculări scris de P. Ţugui şi adnotat de N. Manolescu].

În Cartea Albă a Securităţii sunt specificate şi funcţiile pe care părinţii lui N. Manolescu le-au avut în P.N.L. – gruparea Tătărescu.

Pavel Ţugui vine în plus cu amănuntul că în Sibiu a existat un individ Cornel Apolzan care a fost legionar, situaţie care nu exclude totuşi posibilitatea ca şi tatăl lui N. Manolescu, Petru
Apolzan, să fi fost legionar, ci doar ne indică existenţa încă a unei persoane cu numele de familie Apolzan care ar fi avut, în virtutea datelor prezentate, legături cu Mişcarea Legionară.

Confruntând cele trei surse prezentate descoperim câteva neconcordanţe majore. Fie nota din Cartea Albă a Securităţii conţine informaţii neconforme cu realitatea, fie celelate surse citate conţin date false. Cine minte?

Niciun comentariu:

Constantin Brâncoveanu

Constantin Brâncoveanu a fost un mare „ctitor” de cultură şi de lăcaşuri sfinte, un sprijinitor prin cuvânt şi faptă al Ortodoxiei de pretutindeni, o figură de seamă din istoria neamului românesc. Iar prin moartea lui cu adevărat mucenicească, el a oferit tuturor o minunată pildă de dăruire şi de jertfă pentru ţară să şi pentru credinţa creştină. (Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu)

...toată viaţa noastră trebuie să fie o lecţie de modestie

„Eu sunt convins că existenţa noastră de aici, de pe pământ, este negativul alteia, plină de lumină. Moartea este doar un ritual de trecere spre adevărata noastră esenţă şi fiinţă. Nu trebuie să credem că această experienţă a călătoriei noastre pe pământ este o experienţă în totalitate negativă. Iisus strigă pe cruce: «Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit?» Se întunecă. Pentru că pământul este un loc atât de sinistru, încât fiul divin îşi poate uita tatăl şi poate crede că a fost părăsit. Şi totuşi, în acest infern, învăţăm să iubim, să ne sacrificăm, să ne dăruim, să fim generoşi. Este un infern feeric. Anamneza angelică pe care ne-o facem, din când în când, ne indică spre ce ne îndreptăm. Spre Dumnezeu. Şi toată viaţa noastră trebuie să fie o lecţie de modestie.“ Cezar Ivănescu

Mircea Eliade

Este semnificativ că singurul popor care a reuşit să-i învingă definitiv pe daci, care le-a ocupat şi colonizat ţara şi le-a impus limba a fost poporul roman; un popor al cărui mit genealogic s-a constituit în jurul lui Romulus şi Remus, copiii Zeului-Lup Marte, alăptaţi şi crescuţi de Lupoaica de pe Capitoliu. Rezultatul acestei cuceriri şi al acestei asimilări a fost naşterea poporului român. În perspec­tiva mitologică a istoriei, s-ar putea spune că acest popor s-a născut sub semnul Lupului, adică predestinat războaielor, invaziilor, şi emigrărilor. Lupul a apărut pentru a treia oară pe orizontul mitic al istoriei daco-romanilor şi a descendenţilor lor. Într-adevăr prin­cipatele române au fost întemeiate în urma marilor invazii ale lui Genghis-Han şi ale succesorilor săi. Or, mitul genealogic al genghis-hanizilor proclamă că strămoşul lor era un Lup cenuşiu care a coborît din Cer şi s-a unit cu o căprioară... (Mircea Eliade, De la Zalmoxis la Genghis-Han, traducere de Maria Ivănescu şi Cezar Ivănescu, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980)