marți, 6 ianuarie 2009

Cezar Ivănescu: CRIMĂ ŞI PEDEAPSĂIlenei MălăncioiuCe plăcut e să te manifeşti în presă, encomiastic... scriind despre prieteni... într-o perspectivă angelică... cu inima curată... Ce odios, din contra, să te apuci să spui lucruri neplăcute, gen perimat, şi asta tocmai la o dată sfîntă, 15 ianuarie... Cînd s-a născut Eminescu, adică „teroristul“ Eminescu, aşa cum îi zicea un poet de mîna a doua, de azi, poetul...

Ce înţelege Smerdiakov din logica fără de Dumnezeu a halucinantului Ivan Karamazov?...

Ai văzut, iubită prietenă, la telé, filmul după „Fraţii Karamazov“? În rolul lui Smerdiakov juca un actor înalt, grăsuliu, genul „garcon“, neisprăvit... În fond ar fi putut juca şi rolul lui Hamlet, scena duelului, în Shakespeare, ne lasă să înţelegem că Hamlet era şi el destul de „împlinit“, asuda repede... sudori de moarte...

A fi Hamlet ori Smerdiakov, nu grăsimea decide, nu grăsimea de pe trup, ci aceea de pe inimă şi de pe creier... Şi mai rămîne ceva decisiv... cu ce ochi priveşti făptura Tatălui, Creatorului.

Cum prea bine ştii, noi, în epoca modernă, nu prea am avut „majestăţi“, iar cele care au fost, au fost fie de împrumut, fie de teatru... comédii... Se cam puteau leza „majestăţile“, la noi, căci bravul popor simţea cum devine cazul cu majestatea... De aceea cred că expresia franţuzească de „lese-majesté“ nu şi-a făcut plinul la noi...

Majestatea, sacrală, pentru noi, românii epocii moderne s-a întrupat în fiinţa unui poet: Mihai Eminescu... Sfînt şi martir, întemeietor şi Părinte, Majestate!

Ei bine, crima de „lese-Eminescu“ s-a cam repetat în istoria noastră culturală... Nici nu mă gîndesc să vorbesc de ce i-au făcut cît a fost în viaţă, nu, asta îi priveşte numai pe universitarii plurilingvi care exmatriculează poeţii din facultăţi... Nici nu vreau să-l numesc pe Macedonski cel care după Eminescu se exprima atît de greoi în limba română...

Mă gîndesc doar la imbecilitatea unei epoci care îl „apropia“ pe Al. Vlahuţă de Eminescu... sau la epoca în care rînduri-rînduri, fii ai „plebei proletare“ aspirau şi rămîneau fixaţi un timp în postura ridicolă şi infamantă de „naş Eminescu“...

Am observat, mai nou, că imediat ce o oareşicare situaţie de criză a poeziei se iveşte, se iveşte şi exegetul clamatoriu: „În persoana lui Ion Puşcuţă avem un nou Eminescu!“... Cînd exegetul absentează de la sarcina sa rituală, se găseşte poetul care se „apropie“ singur de Eminescu, precum columba de fecioară... Mai este o modă, ridicolă între toate, cînd poetul ne promite să-l facă harcea-parcea pe Eminescu, care, e ştiut, ne terorizează, ba ne stabileşte şi tirajele...

Dar se pare că şi în această chestiune zarea luminii se arată... Iată a apărut volumul VII al Operei...

Dar nu pentru asta am scris rîndurile de faţă, iubită prietenă, admirabilă poetă şi cunoscătoare ca puţini alţii în materie de Dostoievski... sigur că Eminescu nu poate fi „lezat“ fiind un absolut...

Şi totuşi reluînd mica noastră dramă profană... Cînd scrie despre Eminescu, Arghezi e aproape bolnav de spaimă, .... simte pînă şi culpa de a-i rosti numele... În timp ce toţi ceilalţi „apropiaţi“ au aerul ca s-au bucurat de o intimitate matricială cu Eminescu... Ceea ce rămîne revelatoriu în economia Perfecţiunii Lumii, e tocmai faptul straniu că pedeapsa absolută pentru toţi aceşti „apropiaţi“ luciferici ca paianjenii de casă, e conţinută imuabil în însăşi actul lor... Nu actul în sine îi califică, actul probează doar esenţa a ceea ce erau cu adevărat, cu toţii, avortoni, nulităţi fiinţiale... Mulţi ţin treaba asta în ei multă vreme, se abţin, dar cînd nu se mai supraveghează le iese pe gură cu impudoarea organicului...

Să ne bucurăm, iubită prietenă, că la 15 ianuarie s-a născut Mihai Eminescu, în majestate...

Iar dacă te afli la Botoşani la această dată, desigur, nu vei citi decît versuri de El, să-ţi umple inima, şi nimic altceva, nici chiar rugăciunea argheziană, Arghezi însuşi pare un poet ca toţi alţii pe lîngă El, tronînd în pura-i majestate...


Cezar Ivănescu
10 ianuarie 1978

Niciun comentariu:

Constantin Brâncoveanu

Constantin Brâncoveanu a fost un mare „ctitor” de cultură şi de lăcaşuri sfinte, un sprijinitor prin cuvânt şi faptă al Ortodoxiei de pretutindeni, o figură de seamă din istoria neamului românesc. Iar prin moartea lui cu adevărat mucenicească, el a oferit tuturor o minunată pildă de dăruire şi de jertfă pentru ţară să şi pentru credinţa creştină. (Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu)

...toată viaţa noastră trebuie să fie o lecţie de modestie

„Eu sunt convins că existenţa noastră de aici, de pe pământ, este negativul alteia, plină de lumină. Moartea este doar un ritual de trecere spre adevărata noastră esenţă şi fiinţă. Nu trebuie să credem că această experienţă a călătoriei noastre pe pământ este o experienţă în totalitate negativă. Iisus strigă pe cruce: «Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit?» Se întunecă. Pentru că pământul este un loc atât de sinistru, încât fiul divin îşi poate uita tatăl şi poate crede că a fost părăsit. Şi totuşi, în acest infern, învăţăm să iubim, să ne sacrificăm, să ne dăruim, să fim generoşi. Este un infern feeric. Anamneza angelică pe care ne-o facem, din când în când, ne indică spre ce ne îndreptăm. Spre Dumnezeu. Şi toată viaţa noastră trebuie să fie o lecţie de modestie.“ Cezar Ivănescu

Mircea Eliade

Este semnificativ că singurul popor care a reuşit să-i învingă definitiv pe daci, care le-a ocupat şi colonizat ţara şi le-a impus limba a fost poporul roman; un popor al cărui mit genealogic s-a constituit în jurul lui Romulus şi Remus, copiii Zeului-Lup Marte, alăptaţi şi crescuţi de Lupoaica de pe Capitoliu. Rezultatul acestei cuceriri şi al acestei asimilări a fost naşterea poporului român. În perspec­tiva mitologică a istoriei, s-ar putea spune că acest popor s-a născut sub semnul Lupului, adică predestinat războaielor, invaziilor, şi emigrărilor. Lupul a apărut pentru a treia oară pe orizontul mitic al istoriei daco-romanilor şi a descendenţilor lor. Într-adevăr prin­cipatele române au fost întemeiate în urma marilor invazii ale lui Genghis-Han şi ale succesorilor săi. Or, mitul genealogic al genghis-hanizilor proclamă că strămoşul lor era un Lup cenuşiu care a coborît din Cer şi s-a unit cu o căprioară... (Mircea Eliade, De la Zalmoxis la Genghis-Han, traducere de Maria Ivănescu şi Cezar Ivănescu, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980)