luni, 29 iunie 2009

„DON CAESAR – IN MEMORIAM CEZAR IVANESCU”

„DON CAESAR – IN MEMORIAM CEZAR IVĂNESCU”Corespondenta prestigioasei reviste de cultura Agero din Germania, doamna Angela BACIU a pregatit un nou proiect in cadrul “Atelierelor de creatie ale poetei Angela Baciu” – o expozitie fotografică inedită. Documentele au fost primite din diferite surse: scriitori, muzee, prieteni. Perioada expozitiei: 27 iunie – 13 iulie,Galati, România

FESTIVALUL NATIONAL AL CARTII "AXIS LIBRI" organizat de Biblioteca V.A.Urechia
http://www.bvau.ro/ a inceput.

In cadrul acestei manifestări a fost pregatita o expozitie inedită de fotografie de către poeta şi publicista Angela BACIU, împreuna cu echipa bibliotecii intitulată: "DON CAESAR - IN MEMORIAM CEZAR IVANESCU" - aceasta actiunea facand parte din proiectul-turneu "ATELIERELE DE CREATIE ALE POETEI Angela BACIU".

S-au folosit fotografii, documente, autografe primite de la scriitori, prieteni, muzee, printre care: Leo BUTNARU, Lucian VASILIU, Casian MARIA SPIRIDON, Liviu Ioan STOICIU, Alexandru PAMFIL si altii. S-au folosit si documente din arhiva personala a initiatoarei proiectului. Expozitia va fi deschisa publicului larg in perioada 27 iunie (de la inceputul festivalului) pana pe 13 iulie in foaierul salii de lectura "Mihai Eminescu", etajul 1, Biblioteca "V.A. Urechia", Galati.

Obiectivele proiectului cultural “DON CAESAR - expozitie fotografica in memoriam CEZAR IVANESCU” sunt:

- mai buna cunoastere a personalitătilor şi valorilor româneşti
- legătura de prietenie între Don Caesar – cum ii spuneau prietenii şi scriitorii contemporani - trecerea marelui scriitor pe meleagurile galatene


Scopul general al proiectului: reflectarea valorică a dimensiunii creatoare a culturii contemporane.
Grupul tintă: Tinerii creatori din şcolile şi liceele gălăţene, studenţi ai Facultăţii de Litere, iubitori de literatură, cadre didactice, muzee, biblioteci s.a.

„Proiectul "Atelierele de creatie ale poetei Angela BACIU" va cuprinde si alte evenimente, iar expozitii fotografice vor fi dedicate si altor mari scriitori, atat din zona dunareana, cat si din alte zone ale tarii, astfel ca opera si personalitatea valorilor romanesti sa fie si mai bine cunoscuta”, ne-a declarat publicista şi poeta Angela BACIU (foto).

Pentru revista AGERO, a consemnat
Ciprian BRÂNCOVEANU
iunie 2009


Niciun comentariu:

Constantin Brâncoveanu

Constantin Brâncoveanu a fost un mare „ctitor” de cultură şi de lăcaşuri sfinte, un sprijinitor prin cuvânt şi faptă al Ortodoxiei de pretutindeni, o figură de seamă din istoria neamului românesc. Iar prin moartea lui cu adevărat mucenicească, el a oferit tuturor o minunată pildă de dăruire şi de jertfă pentru ţară să şi pentru credinţa creştină. (Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu)

...toată viaţa noastră trebuie să fie o lecţie de modestie

„Eu sunt convins că existenţa noastră de aici, de pe pământ, este negativul alteia, plină de lumină. Moartea este doar un ritual de trecere spre adevărata noastră esenţă şi fiinţă. Nu trebuie să credem că această experienţă a călătoriei noastre pe pământ este o experienţă în totalitate negativă. Iisus strigă pe cruce: «Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit?» Se întunecă. Pentru că pământul este un loc atât de sinistru, încât fiul divin îşi poate uita tatăl şi poate crede că a fost părăsit. Şi totuşi, în acest infern, învăţăm să iubim, să ne sacrificăm, să ne dăruim, să fim generoşi. Este un infern feeric. Anamneza angelică pe care ne-o facem, din când în când, ne indică spre ce ne îndreptăm. Spre Dumnezeu. Şi toată viaţa noastră trebuie să fie o lecţie de modestie.“ Cezar Ivănescu

Mircea Eliade

Este semnificativ că singurul popor care a reuşit să-i învingă definitiv pe daci, care le-a ocupat şi colonizat ţara şi le-a impus limba a fost poporul roman; un popor al cărui mit genealogic s-a constituit în jurul lui Romulus şi Remus, copiii Zeului-Lup Marte, alăptaţi şi crescuţi de Lupoaica de pe Capitoliu. Rezultatul acestei cuceriri şi al acestei asimilări a fost naşterea poporului român. În perspec­tiva mitologică a istoriei, s-ar putea spune că acest popor s-a născut sub semnul Lupului, adică predestinat războaielor, invaziilor, şi emigrărilor. Lupul a apărut pentru a treia oară pe orizontul mitic al istoriei daco-romanilor şi a descendenţilor lor. Într-adevăr prin­cipatele române au fost întemeiate în urma marilor invazii ale lui Genghis-Han şi ale succesorilor săi. Or, mitul genealogic al genghis-hanizilor proclamă că strămoşul lor era un Lup cenuşiu care a coborît din Cer şi s-a unit cu o căprioară... (Mircea Eliade, De la Zalmoxis la Genghis-Han, traducere de Maria Ivănescu şi Cezar Ivănescu, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980)