sâmbătă, 4 iulie 2009

PRIMĂRIA CHIŞINĂU, DECLARAŢIE DE PRESĂ ÎN LEGĂTURĂ CU REZULTATELE EXPERTIZEI REPETATE A CORPULUI EXHUMAT A LUI VALERIU BOBOC


PRIMĂRIA CHIŞINĂU

DECLARAŢIE DE PRESĂ

ÎN LEGĂTURĂ CU REZULTATELE EXPERTIZEI REPETATE A CORPULUI EXHUMAT A LUI VALERIU BOBOC EFECTUATĂ DE UN EXPERT EUROPEAN


Primăria municipiului Chişinău califică extrem de grav faptul că abia după ce un expret european a participat la expertiza repetată a corpului exhumat a lui Valeriu Boboc, guvernarea comunistă recunoaşte că tânărul a murit la 7 aprilie în urma unor lovituri dure. Acest lucru este şi mai îngrijorător, deorece vine tocmai la 3 luni de la decesul lui Valeriu Boboc, pe când Primăria a anunţat că pe corpul neânsufleţit al acestuia erau înregistrate urme de violenţă chiar din prima zi, cănd tânărul a fost găsit mort.

Primăria municipiului Chişinău condamnă acţiunile represive, de o cruzime fără precedent, teroarea, violenţa şi intimidările la care s-au dedat structurile de forţă împotriva cetăţenilor, în special a tinerilor, în urma manifestărilor de protest, din 7 aprilie 2009.

Autorităţile locale au creat, în baza mărturiilor persoanelor eliberate din arest, o bază de date cu 371 de persoane arestate şi sancţionate. Ultimul raport întocmit de organizaţiile neguvernamentale pentru protecţia drepturilor omului vorbeşte despre 700 de persoane reţinute de către poliţie ca urmare a evenimentelor din 7 aprilie. În acelaşi timp, cifrele anunţate de autorităţile centrale sunt de câteva ori mai mici.

Primăria municipiului Chişinău a adresat comunităţii internaţionale apeluri repetate în care a cerut implicarea imediată şi o anchetă internaţională asupra evenimentelor. Administraţia capitalei a insistat asupra opririi tratamentului inuman şi degradant, a torturii în locurile de detenţie, a încetării terorii, a răpirilor de persoane, a ameninţărilor şi a intimidărilor, a asigurării accesului avocaţilor, a ONG-urilor şi a presei în locurile unde au fost deţinuţi şi bătuţi tinerii arestaţi, a garantării drepturilor persoanelor reţinute, în primul rând la apărare, precum şi a pedesirii celor vinovaţi de comiterea abuzurilor menţionate.

3 Iulie 2009

Direcţia Relaţii Publice a
Primăriei mun. Chişinău
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 83
MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Tel.: + 373 22 201 707; Fax: + 373 22 201 708
e-mail:
drp@pmc.md; web: www.chisinau.md

Niciun comentariu:

Constantin Brâncoveanu

Constantin Brâncoveanu a fost un mare „ctitor” de cultură şi de lăcaşuri sfinte, un sprijinitor prin cuvânt şi faptă al Ortodoxiei de pretutindeni, o figură de seamă din istoria neamului românesc. Iar prin moartea lui cu adevărat mucenicească, el a oferit tuturor o minunată pildă de dăruire şi de jertfă pentru ţară să şi pentru credinţa creştină. (Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu)

...toată viaţa noastră trebuie să fie o lecţie de modestie

„Eu sunt convins că existenţa noastră de aici, de pe pământ, este negativul alteia, plină de lumină. Moartea este doar un ritual de trecere spre adevărata noastră esenţă şi fiinţă. Nu trebuie să credem că această experienţă a călătoriei noastre pe pământ este o experienţă în totalitate negativă. Iisus strigă pe cruce: «Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit?» Se întunecă. Pentru că pământul este un loc atât de sinistru, încât fiul divin îşi poate uita tatăl şi poate crede că a fost părăsit. Şi totuşi, în acest infern, învăţăm să iubim, să ne sacrificăm, să ne dăruim, să fim generoşi. Este un infern feeric. Anamneza angelică pe care ne-o facem, din când în când, ne indică spre ce ne îndreptăm. Spre Dumnezeu. Şi toată viaţa noastră trebuie să fie o lecţie de modestie.“ Cezar Ivănescu

Mircea Eliade

Este semnificativ că singurul popor care a reuşit să-i învingă definitiv pe daci, care le-a ocupat şi colonizat ţara şi le-a impus limba a fost poporul roman; un popor al cărui mit genealogic s-a constituit în jurul lui Romulus şi Remus, copiii Zeului-Lup Marte, alăptaţi şi crescuţi de Lupoaica de pe Capitoliu. Rezultatul acestei cuceriri şi al acestei asimilări a fost naşterea poporului român. În perspec­tiva mitologică a istoriei, s-ar putea spune că acest popor s-a născut sub semnul Lupului, adică predestinat războaielor, invaziilor, şi emigrărilor. Lupul a apărut pentru a treia oară pe orizontul mitic al istoriei daco-romanilor şi a descendenţilor lor. Într-adevăr prin­cipatele române au fost întemeiate în urma marilor invazii ale lui Genghis-Han şi ale succesorilor săi. Or, mitul genealogic al genghis-hanizilor proclamă că strămoşul lor era un Lup cenuşiu care a coborît din Cer şi s-a unit cu o căprioară... (Mircea Eliade, De la Zalmoxis la Genghis-Han, traducere de Maria Ivănescu şi Cezar Ivănescu, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980)