marți, 9 iunie 2009

Basarab Nicolescu: Cunoaşterea lumii şi misterul din noi- Domnule Basarab Nicolescu, domeniul în care sunteţi o valoare recunoscută internaţional este unul pe cât de firesc pe atât de puţin cunoscut. Nu se vorbeşte toată ziua despre transdisciplinaritate, nici despre triadă, ba chiar nici despre Ion Barbu, care, din această ecuaţie cu trei termeni, rămâne, totuşi, un punct de reper mai larg cunoscut. De altfel, este cel care v-a deschis calea marilor sinteze şi care a constituit, chiar, subiectul primei dumneavoastră cărţi, Ion Barbu - Cosmologia « Jocului secund».

Aveam încă din copilărie o anume deschidere spre unitatea cunoaşterii. A fost, la început, un instinct, apoi o dimensiune din ce în ce mai cultivată a căutarilor mele. Ion Barbu a apărut pe drum şi mi-a confirmat direcţia cercetării. « Joc secund » a constituit o revelaţie. Matematicianul Dan Barbilian putea fi, în acelaşi timp, poetul Ion Barbu, iar arta şi ştiinţa îşi găseau un teritoriu comun, deasupra separărilor artificiale. Mă pasionase până atunci Novalis, dar Barbu era fascinant, mergea mai departe decât Mallarmé în transcenderea realităţii. Cred în arta care nu « ilustrează » realitatea, ci care o transformă, care operează ca o alchimie, găsind noi structuri ale cunoaşterii în univers.

- Eraţi, încă, în România, cartea a apărut în aprilie 1968…
Era o perioadă bună în acei ani, “liberalizarea” din ’64 avea efecte, se traducea, se publica, se redescopereau scriitori români până atunci interzişi. Mentorul meu, profesorul Alexandru Rosetti, m-a sfătuit să scriu. M-am dus o lună şi jumătate la Văratec, şi, în liniştea mănăstirii, am scris cartea. Am găsit, scriind, structuri noi, la care nu mă gândisem. Ideile îmi veneau mai ales în zori, în starea dintre vis şi trezire, când nimic nu este încă stabil, definitiv.

- Aţi rămas, totuşi, în Franţa, încă din 1968...
Da, am avut o bursă a guvernului francez începând din noiembrie 1968 şi am hotărât să nu mai revin în ţară; mai târziu, spre marea mea bucurie, chiar profesorul Rosetti mi-a spus că am făcut bine şi că locul meu este aici, la Paris, unde pot scrie în libertate.

- Încetul cu încetul, v-aţi creat un domeniu, aţi lărgit limitele unei discipline, aţi avansat spre triada pe care o presimţeaţi încă din copilărie…
Termenul de transdisciplinaritate a apărut, pentru prima oară, într-un document realizat de un grup condus de Jacques Robin, de fapt, un avatar al « Grupului celor 10 », care existase în 1970 şi care îi număra, printre membri, pe Edgar Morin, Jacques Delors, Jacques Robin, un grup de filozofi preocupaţi de problemele complexităţii realităţii. Jean Piaget, tot în 1970, folosea, deja, termenul de transdisciplinaritate într-un colocviu desfăşurat la Nice. La rândul meu, am dezvoltat această idee în următoarele mele cărţi.

- În special « La Transdisciplinarité - Manifeste » (1996), « Les racines de la liberté » (2001) şi « Nous, la particule et le monde » (apărut, în mai multe ediţii, în Franţa, Monaco şi România, prima dată în 1985, cea mai recentă la Editura Junimea, în 2007). Pentru dumneavoastră, transdisciplinaritatea nu este doar o « materie de predat » studenţilor, este o suită de descoperiri ...
Da, am lucrat în ultimii ani la această temă… Pe scurt, consider că există mai multe niveluri de realitate, aflate într-o interdependenţă universală. Structura de bază este cea ternară, aşa cum demonstra, de fapt, şi Stephane Lupasco, susţinând teoria terţului inclus.

- « Marea triadă » a lui René Guénon…
Da, este şi acesta un text fundamental în înţelegerea triadei. Guénon arăta că structura ternară există şi în alte religii decât cea creştină. Mă refer aici la Sfânta Trinitate, pe care am studiat-o cu toată disciplina unui creştin care a învăţat religie de la Părintele Galeriu. De altfel, rădăcina « trans », din cuvântul transdisciplinaritate înseamnă, în limba sanscrită, «trei». În latină, întâlnim « tres », care înseamnă « dincolo de doi ». Este vorba despre depăşirea binarului printr-o a treia dimensiune, superioară. Este unificarea cunoştinţelor, dar nu în sens enciclopedic (asta a devenit imposibil de la Renaştere încoace). Trebuie să semnalez, totuşi, că o cunoaştere separată în discipline există doar de dată recentă (la scara existenţei umanităţii), adică de când au apărut universităţile, în secolul al zecelea al erei noastre. Ele erau concepute într-o structură septenară, trei ştiinţe umane şi patru ştiinţe exacte (în care era inclusă şi muzica). Plus ştiinţa totală, absolută, Biblia. În anul 2000 existau, doar în SUA, peste 8.000 de discipline. Este o teribilă fragmentare, care îşi dovedeşte, ce-i drept, eficacitatea în plan practic, dar care, în planul cunoaşterii, e o catastrofă. Expertul într-o singură disciplină este perfectul ignorant în celelalte 7.999. Doar găsind legăturile dintre discipline, prin transcenderea acestora, se poate ajunge la cunoaştere. Subiectul însuşi transcende orice disciplină, iar această idee îi destabilizează pe vameşii cunoaşterii, mereu grăbiţi să pună graniţe acolo unde sunt, de fapt, legături. Al treilea termen, terţul ascuns, există la toate nivelurile realităţii, în microcosmos ca şi în macrocosmos, şi este chiar evident în mecanica cuantică.

- În ce fel ?
În momentul trecerii de la scara doi la scara unu, se întâmplă ceva. Există un mare număr de potenţialităţi ale materiei, care, printr-o voinţă necunoscută, alege doar una. Avem un singur rezultat, acolo unde ar trebui să avem mai multe. Terţul ascuns îşi manifestă existenţa instantaneu, fără să poată fi definit de simţurile noastre. Dar al treilea termen apare şi în alte domenii ale cunoaşterii, în religie, în cultură. Există un limbaj terţ care face posibil dialogul între două culturi intraductibile. Un dialog se poate deschide, deasupra graniţelor care le despart.


Un dialog se deschide întotdeauna cu Basarab Nicolescu, şi mereu el se află deasupra graniţelor care despart, vizibil sau nu, aproape orice fel de interlocutori. Un interviu tipărit nu poate decât să deschidă, să prefaţeze un astfel de dialog, care propune o altă lectură a cotidianului, mult mai aproape de mituri şi mult mai departe de conjuncturi.Interviu realizat de Radu Ciobotea
preluare de pe:
http://www.liviudrugus.ro

Foto: Basarab Nicolescu, Cezar Ivănescu, Paris, 2000

Niciun comentariu:

Constantin Brâncoveanu

Constantin Brâncoveanu a fost un mare „ctitor” de cultură şi de lăcaşuri sfinte, un sprijinitor prin cuvânt şi faptă al Ortodoxiei de pretutindeni, o figură de seamă din istoria neamului românesc. Iar prin moartea lui cu adevărat mucenicească, el a oferit tuturor o minunată pildă de dăruire şi de jertfă pentru ţară să şi pentru credinţa creştină. (Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu)

...toată viaţa noastră trebuie să fie o lecţie de modestie

„Eu sunt convins că existenţa noastră de aici, de pe pământ, este negativul alteia, plină de lumină. Moartea este doar un ritual de trecere spre adevărata noastră esenţă şi fiinţă. Nu trebuie să credem că această experienţă a călătoriei noastre pe pământ este o experienţă în totalitate negativă. Iisus strigă pe cruce: «Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit?» Se întunecă. Pentru că pământul este un loc atât de sinistru, încât fiul divin îşi poate uita tatăl şi poate crede că a fost părăsit. Şi totuşi, în acest infern, învăţăm să iubim, să ne sacrificăm, să ne dăruim, să fim generoşi. Este un infern feeric. Anamneza angelică pe care ne-o facem, din când în când, ne indică spre ce ne îndreptăm. Spre Dumnezeu. Şi toată viaţa noastră trebuie să fie o lecţie de modestie.“ Cezar Ivănescu

Mircea Eliade

Este semnificativ că singurul popor care a reuşit să-i învingă definitiv pe daci, care le-a ocupat şi colonizat ţara şi le-a impus limba a fost poporul roman; un popor al cărui mit genealogic s-a constituit în jurul lui Romulus şi Remus, copiii Zeului-Lup Marte, alăptaţi şi crescuţi de Lupoaica de pe Capitoliu. Rezultatul acestei cuceriri şi al acestei asimilări a fost naşterea poporului român. În perspec­tiva mitologică a istoriei, s-ar putea spune că acest popor s-a născut sub semnul Lupului, adică predestinat războaielor, invaziilor, şi emigrărilor. Lupul a apărut pentru a treia oară pe orizontul mitic al istoriei daco-romanilor şi a descendenţilor lor. Într-adevăr prin­cipatele române au fost întemeiate în urma marilor invazii ale lui Genghis-Han şi ale succesorilor săi. Or, mitul genealogic al genghis-hanizilor proclamă că strămoşul lor era un Lup cenuşiu care a coborît din Cer şi s-a unit cu o căprioară... (Mircea Eliade, De la Zalmoxis la Genghis-Han, traducere de Maria Ivănescu şi Cezar Ivănescu, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980)